http://www.vkdszsz.hu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/532689head_1_viz.jpglink
http://www.vkdszsz.hu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/613159head_11_viz.jpglink
http://www.vkdszsz.hu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/251288head_2_szenny.jpglink
http://www.vkdszsz.hu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/237880head_22_szenny.jpglink
http://www.vkdszsz.hu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/456960head_3_konf.jpglink
http://www.vkdszsz.hu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/947012head_33_konf.jpglink

A Kormány 170/2011. (VIII. 24.) Korm. Rendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról

Email Nyomtat PDF

I. A közfoglalkoztatási bér összege
1. A teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított közfoglalkoztatási bér a szakképesítést és középfokú iskolai végzettséget nem igénylő munkakör betöltése és teljes munkaidő teljesítése esetén:
- havibér alkalmazása esetén 57 000 forint,
- hetibér alkalmazása esetén 13 120 forint,
- napibér alkalmazása esetén 2 624 forint.


2. Legalább középfokú iskolai végzettséget, szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén a közfoglalkoztatottat megillető garantált közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén
- havibér alkalmazása esetén 78 000 forint,
- hetibér alkalmazása esetén 17 950 forint,
- napibér alkalmazása esetén 3 590 forint.
3. Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények száz százalék feletti teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér növelhető. A teljesítménykövetelmények száz százalék alatti teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér csökkenthető. A közfoglalkoztatót a teljesítménybér alkalmazása esetén sem illeti meg többlettámogatás.
4. Részmunkaidő esetén a havi, heti és napi bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve kell figyelembe venni, azzal, hogy az egy hónapra folyósított havi, illetve az egy hónapra vetített heti és napi nettó bértétel nem lehet kevesebb a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegénél.
5. A havi közfoglalkoztatási bér kifizetése heti bér-részletekben történik. Az egyes részletek a tényleges munkateljesítés alapján, a távollétek figyelembevételével fizethetők ki.
6. A részletekben történő kifizetés esetén a bérből letiltást, levonást, továbbá a jogszabály alapján teljesítendő adó- és járulék levonásokat arányosan kell végrehajtani.
Ezek a szabályok alkalmazandóak a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő munkavezető bérezésére is.

II. Közfoglalkoztatásra irányuló munkaerő-kölcsönzés fontosabb szabályai
1. Közhasznú kölcsönző: helyi vagy kisebbségi önkormányzat, illetve ezek társulása, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 2. § (1) bekezdés h)–j) pontjában foglaltak kivételével a közhasznú szervezet.
2. A közhasznú kölcsönző a közfoglalkoztatottal a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyt legalább 60 napra létesíti. A közfoglalkoztatási jogviszony munkaerő-kölcsönzés céljára jön létre, de emellett lehetőség van arra, hogy a közhasznú kölcsönző a foglalkoztatottat a kikölcsönzések közötti időtartam alatt saját tevékenysége keretében is foglalkoztassa.
3. A közhasznú kölcsönző által kölcsönbeadott közfoglalkoztatott nem foglalkoztatható olyan munkakörben, melynek ellátására törvény közalkalmazotti, közszolgálati vagy kormánytisztviselői jogviszony létesítését írja elő.
4. A közhasznú kölcsönző a közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő kikölcsönzések közötti időtartam alatt köteles a közfoglalkoztatottat képzésben részesíteni, vagy a közfoglalkoztatott részére mentori szolgáltatás igénybevételét biztosítani.
5. A közhasznú kölcsönzőnek mentort kell foglalkoztatni. A mentori szolgáltatás célja, hogy a munkavégzésre való felkészüléshez, az önálló munkába álláshoz vagy a munkahelyen történő beilleszkedéshez személyes segítséget nyújtson a közfoglalkoztatott részére.
6. Ha a munkaerő-kölcsönzés helyi vagy kisebbségi önkormányzat vagy azok társulása, egyház, civil szervezet, költségvetési szerv, vagy nonprofit gazdasági társaság részére történik, a közhasznú kölcsönző és a kölcsönvevő közötti megállapodásban nem köthető ki magasabb kölcsönzési díj, mint a közfoglalkoztatási bér közfoglalkoztatási garantált bér) járulék terhekkel növelt összege és a közhasznú kölcsönző által kapott, közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás közötti különbözet.

 

VKDSZ

Cím:
1146 Budapest, Borostyán u. 1/b

Telefon:
(+36-1) 467 0388

Fax:
(+36-1) 467 0387

Vonalban

Jelenleg 5 vendég olvas minket

Kapcsolataink

 

  logo-magyar-furdokultura.jpg